Na mocy nowo podpisanej umowy zacieśnia się współpraca pomiędzy Wielkopolskim ZPN a naszą Akademią. Tym razem wspólne działania skupią się na rozwoju trenerów. Na mocy porozumienia Uczelnia oraz Związek deklarują chęć wspólnego przeprowadzania kursów instruktorsko-trenerskich pozwalających na uzyskanie polskich i międzynarodowych uprawnień, wymianę informacji nt. nowych metod szkolenia oraz szeroko rozumianą współpracę przy różnego rodzaju wydarzeniach. W spotkaniu, z ramienia AWF, udział wzięli: Rektor Akademii prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Jacek Zieliński oraz dr Robert Śliwowski z Zakładu Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych.

– To pewne ukoronowanie naszej współpracy. Myślę, że obu stronom umowy zależy, żeby osoby uzyskujące uprawnienia trenerskie miały odpowiednie przygotowanie, ogólne oraz specjalistyczne, choćby w zakresie podstaw fizjologii i anatomii, czyli zagadnień wykładanych na uczelniach wyższych. Nie ukrywam, że ta współpraca jest dla nas bardzo ważna, choćby z uwagi na ogromne zainteresowanie studentów specjalizacją w zakresie futbolu, co zrozumiałe, bo piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na świecie – wyjaśnia prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, Rektor AWF.

To kolejna współpraca pomiędzy instytucjami. Tylko w ostatnich miesiącach przy wsparciu Zakładu Teorii Sportu naszej Akademii w ramach projektu Wielkopolskiego ZPN miały miejsce badania zawodniczek i zawodników późno dojrzewających, mające na celu zapobieganiu wykluczeniu.

Cieszę się, że nasza współpraca się zacieśnia. To kolejny krok dający korzyści obu stroną umowy. Jest zderzeniem teorii z praktyką oraz na odwrót. Jestem przekonany, że zyska na tym całe środowisko trenerskie, a co za tym idzie wielkopolska piłka – podkreśla prezes Wielkopolskiego ZPN Paweł Wojtala. – Myślę, że dzisiejsze porozumienie to pewne uporządkowanie dotychczasowego stanu rzeczy, ponieważ z poznańską akademią współpracujemy od dawna – dodaje Wojtala.