Ruszyła rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024.

Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać w formie skanu na adres: nawrocka@awf.poznan.pl

Termin składania formularza rekrutacyjnego: 7 kwietnia br.
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.
Studenci I roku studiów licencjackich i jednolitych oraz III roku studiów licencjackich mogą aplikować na wyjazd tylko w semestrze wiosennym.

relacja ze spotkania informacyjnego: