Studenci I roku Wychowania Fizycznego studiów II stopnia na specjalności Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach których uczyli się m.in. tworzyć schronienia w warunkach leśnych, na wiele sposobów pozyskiwać ogień, sztuki kamuflażu, a także brali udział w grach fabularnych nocnych, zajęciach team Building oraz testach sprawnościowych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia autorstwa mgra Krzysztofa Skibickiego z Zakładu Sportów i Edukacji Obronnej.