Dr Krystian Wochna, prodziekan ds. studenckich, z-ca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej zaprasza na Drzwi Otwarte, które odbędą się 25 marca o g. 11! A już dziś zabieramy Was na zajęcia studentów AWF.