Nowy rok akademicki coraz bliżej, a my przypominamy o możliwości ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Studenckim AWF Poznań. Akademik znajduje się na kampusie AWF-PP przy ul. św. Rocha 9, niecałe 15 minut pieszo od głównego kampusu Uczelni. Wnioski o zakwaterowanie możecie składać do 18 września br., a decyzję o przyjęciu otrzymacie 19 września br. 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem (61) 835 53 16 lub mailowo: stypendia@awf.poznan.pl

Jak złożyć wniosek?

  1. Wypełnij elektronicznie i wydrukuj dwustronnie wniosek (do pobrania w zakładce)
  2. Dostarcz wniosek do Sekcji Socjalnej Studenta (pok. 119, Budynek Dydaktyczny) lub prześlij pocztą na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań Sekcja Socjalna Studenta/DS
    UWAGA! Przy składaniu wniosku będzie nadawany nr wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu miejsca, która ukaże się na stronie Akademii.
  3. W odpowiednim terminie sprawdź na stronie informację o przyznanym miejscu w Domu Studenckim.

Przypominamy, że prawo do zakwaterowania w Domu Studenckim przysługuje w pierwszej kolejności studentom, dla których codzienny dojazd do Uczelni z miejsca stałego zamieszkania jest utrudniony lub uniemożliwiony. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsce mają również osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, przy rozpatrywaniu wniosków, uwzględniane są inne kryteria, takie jak sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25. roku życia, wychowanie w pieczy zastępczej, posiadanie klasy sportowej I, II lub mistrzowskiej międzynarodowej.

Więcej informacji na temat warunków zakwaterowania w Domu Studenckim AWF Poznań znajdziecie w specjalnej zakładce.

Dla naszych studentów przygotowaliśmy komfortowe warunki, dzięki czemu będziecie mogli skupić się na zdobywaniu wiedzy oraz aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim. Wspólne życie w Domu Studenckim to nie tylko komfortowe mieszkanie, ale także okazja do integracji i nawiązania nowych znajomości.