Jeżeli interesujesz się sportem, znasz podstawowe przepisy gier, a ponadto łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i umiesz pracować w zespole – zgłoś się do Fundacji na Rzecz AWF i aplikuj na stanowisko Trenera Osiedlowego! W tej pracy zdobędziesz bezcenne doświadczenie zawodowe oraz rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne i organizacyjne. Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową do 31 marca br. na adres: awftrener@gmail.com.

Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za prowadzenie stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach ze sztuczną nawierzchnią na terenie miasta Poznania przez 7 miesięcy (od 17 kwietnia do 12 listopada 2023 roku). Dodatkowo, osoby te przeprowadzą obozy sportowe dla uczestników programu.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 • Należy stworzyć kilka grup dzieci i młodzieży (minimum 15 osobowych) i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (3 do 5 godzin dziennie) wg harmonogramu (od 4 do 5 dni w tygodniu – w roku szkolnym w godzinach popołudniowych, w wakacje w przedpołudniowych),
 • Zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu),
 • Obowiązkowy udział w bezpłatnym szkoleniu Trenerów Osiedlowych w dniach 14-15.04.2023r.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończony kurs wychowawców kolonijnych (można go ukończyć po rekrutacji),
 • Znajomość szerokiej gamy dyscyplin sportowych oraz podstawowych przepisów gier sportowych,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność:
  • od 4 do 5 dni w tygodniu (do wyboru, 3 do 5 godzin dziennie),
  • przez cały okres programu w poniedziałki w godzinach 19.30-20.30 (zebrania organizacyjne – średnio raz w miesiącu),
  • w dniach 14.04.2023 do 15.04.2023 (bezpłatne, obowiązkowe szkolenie).

Fundacja na Rzecz AWF oferuje:

 • Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia – od 37 do 44 zł brutto za godzinę,
 • Bezpłatne szkolenie BHP,
 • Bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Specjalną odzież sportową (kurtka, dres sportowy, t-shirt i inne),
 • Możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i praktyki.        

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Kopia oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań oraz oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią.”

Telefon kontaktowy: +48 61 8355-050