Dostęp do czasopism Wiedza i Życie oraz Świat Nauki

Polecamy uwadze naszych Czytelników czasopisma Wiedza i Życie oraz Świat Nauki. W ramach rocznej subskrypcji, obydwa czasopisma dostępne będą na platformie Pulsar.

Archiwa czasopism:

Warunki dostępu:

  • jeden jednoczesny dostęp do portalu Pulsar
  • dostęp z sieci uczelnianej oraz dodatkowo dla uprawnionych użytkowników dostęp spoza sieci uczelnianej, przez serwer proxy
  • dostęp do zasobów online bez możliwości pobierania plików z bieżącymi i archiwalnymi wydaniami czasopism w formie pdf.

(uwaga – dane bibliograficzne artykułu  – po prawej stronie u dołu)