Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Studia tego typu, to nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy, ale także okazja do nawiązania cennych kontaktów branżowych, dzielenia się doświadczeniem z ekspertami oraz podnoszenia swojej wartości na rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z  ofertą studiów podyplomowych oraz kursów przygotowaną przez naszą Uczelnię.

Sport, aktywność, doszkalanie się w dziedzinach związanych z kulturą fizyczną i obszarami prozdrowotnymi stają się coraz bardziej popularne. Poszerzanie wiedzy nabiera szczególnego znaczenia w obecnej erze cyfrowej. Oferta studiów podyplomowych i kursów doszkalających przygotowana przez AWF Poznań odpowiada na wyzwania współczesnych realiów pracy sportowców i trenerów.

Studia podyplomowe

Kierunek Psychologia sportu ma za zadanie przygotować słuchaczy do pracy ze sportowcami różnych poziomów i dyscyplin sportowych. Korzystając z tradycji uczelni sportowej oraz wiedzy i praktyki kadry dydaktycznej studia te są wartościowym szczeblem rozwoju kariery kwalifikowanych psychologów.  Program studiów oferuje praktyczne zajęcia i warsztaty prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Pierwsza edycja kierunku okazała się sukcesem, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom planujemy uruchomić kolejny nabór.

Studia Terapia manualna skierowane są do fizjoterapeutów i lekarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie diagnostyki różnicowej i wykluczającej. Zajęcia poprowadzą eksperci akredytowani przy organizacjach takich jak: Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej, Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Organizacja i Zarządzanie Sportem to propozycja dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień dających możliwość pracy menadżerskiej w obiektach sportowych.

Z kolei program studiów Taniec i fitness w aktywności fizycznej oparty został na interdyscyplinarnych dziedzinach wiedzy, które mieszczą się w obszarze nauk o kulturze fizycznej nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych.

Nową propozycją są studia podyplomowe z zakresu Żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie, którego absolwenci uzyskają wiedzę umożliwiającą prowadzenia poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną na różnym stopniu zaawansowania.

Dzięki ukończeniu Przygotowania Pedagogicznego dla kierunku Sport absolwenci uzyskają uprawnienia potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończenie studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Studia te mają charakter doskonaląco – kwalifikacyjny. Podobny charakter mają studia z zakresu Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli.

Kursy Instruktor Sportu AWF

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oferuje również możliwość odbycia kursów Instruktora Sportu AWF w zakresie: Żeglarstwa, Tenisa, Triatlonu, Hokeja na trawie, Koszykówki i Lekkiej atletyki. Otwarcie poszczególnych kursów następuje w momencie uzbierania grupy (min. 15 osób). Kursy składają się z dwóch części: ogólnej i specjalistycznej. Kursy dają możliwość podniesienia kwalifikacji.

Kursy Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Zapraszamy również do wzięcia udziału w kursach Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF. Oferujemy kursu w dziedzinach takich jak: Fitness: Ćwiczenia siłowe,  Fitness: Nowoczesne formy gimnastyki, Taniec, Samoobrona. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku.

Kursy doszkalające

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą kursów doszkalających. W tym roku przygotowaliśmy kursy: Pilates dla dzieci i młodzieży, Trener Osobisty, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Taniec oraz Terapia Tańcem. Udział w tego typu zajęciach to doskonała okazja do poszerzenia horyzontów, zdobycia nowej wiedzy i przede wszystkim podniesienia swoich kwalifikacji.

Rekrutacja potrwa do 15.10.2023 r. Więcej informacji na temat warunków i sposobów zapisów znajdziesz w specjalnie przygotowanej zakładce.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mailowo: (cdks@awf.poznan.pl) lub telefonicznie: 515 175 258.