ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

e-mail: biblioteka@awf.poznan.pl
www: awf.poznan.pl/biblioteka

mgr Aleksandra Staniszewska

kustosz biblioteczny, dyrektor Biblioteki Głównej

e-mail: staniszewska@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 75

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 205
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 75

dr Maciej Kościuszko

analityk danych naukowych, Ośrodek Informacji Naukowej, prowadzenie szkoleń

e-mail: kosciuszko@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 76

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 202
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 76
690 162 623

mgr Gizela Nowacka

kustosz biblioteczny, Ośrodek Informacji Naukowej, bibliometria i dokumentacja naukowa

e-mail: gnowacka@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 91

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 203
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 91

mgr Błażej Jankowski

bibliotekarz, Ośrodek Informacji Naukowej

e-mail: jankowski@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 90

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 202
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 90

mgr Justyna Andrzejczak

kustosz biblioteczny, gromadzenie książek, czasopism i wydawnictw elektronicznych

e-mail: andrzejczak@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 71

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 204
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 71

mgr Ewa Fajfer

kustosz biblioteczny, obsługa czytelni, opracowanie zbiorów, bibliotekarz systemowy

e-mail: fajfer@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 77

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 207
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 77

mgr Lidia Kuźmicka

kustosz biblioteczny, obsługa wypożyczalni, wypożyczalnia międzybiblioteczna

e-mail: kuzmicka@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 72

Budynek Biblioteki Głównej, Wypożyczalnia
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 72

Ewa Pazder

starszy bibliotekarz, konserwacja i udostępnianie zbiorów

e-mail: pazder@awf.poznan.pl

telefon: (61) 835 50 73

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 003
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

(61) 835 50 73