Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia – oferuje:

  • szeroki zakres programowy kierunków,
  • elastyczność (jednolite, dopasowane grupy),
  • wysoki standard zajęć,
  • ciekawe programy praktyczne,
  • nowoczesną bazę dydaktyczną,
  • wymierne efekty kształcenia (certyfikaty, legitymacje AWF, świadectwa i dyplomy ukończenia kierunków)

Dla wszystkich, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności CDKiS AWF proponuje zarówno szeroką gamę Studiów Podyplomowych, jak i dwa poziomy Kursów: cz. ogólną i cz. specjalistyczną oraz warsztaty i szkolenia.

Wieloletnie doświadczenie oraz wybitna kadra dydaktyczna i trenerska, gwarantują wysoki poziom kształcenia na Studiach Podyplomowych i Kursach organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia (CDKiS).

Oferujemy nowoczesne programy nauczania, praktyczny charakter zajęć oraz tryb weekendowy.
Większość z prowadzonych zajęć odbywa się na nowoczesnych obiektach sportowych, co pozwala na przyswajanie wiedzy przede wszystkim w praktyce.
                                                                                                                                               

Podejmiemy współpracę z instytucjami zewnętrznymi w celu organizacji nowych Kierunków Studiów, Kursów i Szkoleń. 

Tworzymy nowe kierunki również na zlecenie instytucji zewnętrznych.