Uprzejmie informujemy, że w Sekcji Współpracy z Zagranicą przygotowywane są nowe  katalogi przedmiotów do realizacji zajęć ze studentami zagranicznymi w roku akademickim 2021/2022.

Czytaj więcej...

Dyżury Koordynatorów Wydziałowych
Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w kraju i Europie będzie można realizować zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w przyszłym semestrze 2020/21. Dlatego w porozumieniu z Panem Prorektorem ds. Studiów rusza rekrutacja uzupełniająca na studia i praktyki zagraniczne, na semestr wiosenny 2020/2021. Podejmij przygotowania i wyślij formularz rekrutacyjny. Możliwość wyjazdu zostanie zweryfikowana przez bieżącą sytuację w kraju uczelni wysyłającej i partnerskiej, bezpośrednio przed każdym wyjazdem. Student w każdym momencie ma prawo wycofać się z podjętej wcześniej decyzji wyjazdu.
 
Termin składania formularza rekrutacyjnego: 20 października br.

Rekrutacja TYLKO on-line!!! Wypełniony formularz ze zdjęciem i podpisem należy przesłać w formie skanu na adres: lub
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza scanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.


formularz rekrutacyjny
wykaz wolnych miejsc
stawki 2020-21
Uniwersytet w Pecs na Węgrzech organizuje w terminie wakacyjnym intensywny kurs języka węgierskiego on-line.

Czytaj więcej...

W związku z ogłaszanym w kolejnych krajach UE zagrożeniem epidemiologicznym z powodu COVID-19  i powrotami kolejnych stypendystów do kraju pragnę wszystkich uspokoić i zapewnić, że Uczelnia w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami NA-FRSE będzie każdą mobilność rozpatrywała z należytą starannością. Decyzje te będą podejmowane indywidualnie dla każdej mobilności.

Czytaj więcej...

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl