UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2017/2018TERMINY
 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Od kiedy? Do kiedy? Co?
3 kwietnia 2017 r. 18 sierpnia 2017 r. rejestracja elektroniczna, termin wpłacenia opłaty rekrutacyjnej
21 sierpnia 2017 r. 25 sierpnia 2017 r. składanie dokumentów w Biurze Obsługi Rekrutacji
zostanie podany na przełomie lipca/sierpnia rozmowa kwalifikacyjna na kierunku Neurobiologia
do 8 września 2017 r. ogłoszenie wyników


Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Od kiedy? Do kiedy? Co?
6 lipca 2017 r. 15 września 2017 r. rejestracja elektroniczna, termin wpłacenia opłaty rekrutacyjnej
18 września 2017 r. 22 września 2017 r. składanie dokumentów w Biurze Obsługi Rekrutacji
25 września 2017 r. 26 września 2017 r. egzamin z wybranych technik tanecznych na kierunku:
Taniec w Kulturze Fizycznej
29 września 2017 r. ogłoszenie wynikówNiedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.ZASADY
REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na kierunku:

 

SPORT


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku Wychowanie fizyczne, lub sport mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje etapy:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.WYCHOWANIE FIZYCZNE


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku Wychowanie fizyczne, Sport, Pedagogika – specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Od absolwentów kierunku Sport wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno-psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.FIZJOTERAPIA


Studia jednolite magisterskie prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku Fizjoterapia, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów.
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.TURYSTYKA I REKREACJA


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje etapy:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów.
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.NEUROBIOLOGIA


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający dobrą znajomość języka angielskiego

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego
  (punktacja 0-50). Przyjęcie następuje wg listy rankingowej, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 25.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przed wspólną komisją rekrutacyjną złożoną z Pracowników Wydziału Biologii UAM, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i nauk o Zwierzętach UP oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF.

Ze względu na potrzebę przyjęcia równej liczby studentów na trzy współpracujące uczelnie ustalono zasadę deklaracji przez kandydatów na studia wyboru uczelni, na której chcą studiować. Treść deklaracji jest wspólna dla wszystkich Uczelni (załącznik nr 3.)

DOKUMENTY
 

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym
 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata.
 2. Kserokopia dyplomu ukończeniu studiów I stopnia – oryginał do wglądu (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z oceną końcową uzyskaną na dyplomie).
 3. Kserokopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie)
 5. Biała teczka wiązana (niepodpisana).


Kandydaci na:
 • Wychowanie Fizyczne lub Sport, posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, z wymaganymi dokumentami, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy.

 • Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia, zobowiązani są dostarczyć kserokopię szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek – do 01 października 2016r.

Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej
musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.BADANIA
LEKARSKIE

Badanie lekarskie należy wykonać w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A

tel: rejestracja-informacja 61 84 67 101 lub 61 84 67 102
tel: centrala 61 84 67 100

Powyższe badania przeprowadzane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w przychodni najpóźniej do godziny 12:00.

Do badań należy przygotować:
1. Dokument tożsamości
2. Skierowanie na badanie profilaktyczne wystawione przez Uczelnię (do odebrania w Biurze Obsługi Rekrutacji – Budynek Dydaktyczny AWF)
3. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli kandydat leczy się (leczył się)
4. Dodatkowe wyniki badań (jeżeli kandydat posiada)
5. Okulary korygujące wzrok (jeżeli kandydat posiada)

Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.

Kandydaci spoza Poznania mogą wykonać badania w swojej miejscowości pamiętając, że skierowanie AWF w Poznaniu obowiązuje tylko w placówce wyznaczonej przez Uczelnię.

Druk skierowania do pobrania tutaj: [link]JAK
APLIKOWAĆ?

Jak można złożyć dokumenty?

Kandydaci, w wyznaczonym terminie, zobowiązani są dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór pisma) wraz z potwierdzoną wcześniej, przez naszą Uczelnię, kserokopią dowodu osobistego kandydata na studia.


Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Niekompletna teczka nie będzie przyjęta.


Skontaktuj się z nami...

Posiadasz informację o jakimś ciekawym wydarzeniu, masz jakieś pomysły lub sugestie? Napisz do nas!

Prosimy wypełnić wszystkie cztery pola, a dodatkowo, na samym końcu podać wynik równania.
captcha
Przeładujsugestia