Kandydaci od dziś, tj. od 1 czerwca, mogą aplikować na kierunki na I oraz II stopniu studiów. Przypominamy najważniejsze informacje i terminy związane z rekrutacją.

Pierwszym etapem internetowej rekrutacji jest założenie konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK), uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która jest potwierdzeniem rejestracji, oraz dopełnienie formalności związanych z dodatkowymi dokumentami, m.in. zaświadczeniami o klasie sportowej czy zagranicznymi świadectwami dojrzałości. Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych, kandydaci na pierwszy stopień studiów muszą wprowadzić je także do systemu.

Absolwenci studiów licencjackich aplikujący na drugi stopień studiów także powinni założyć konto w IRK i potwierdzić rejestrację dokonaniem wpłaty, a następnie wprowadzić takie dane jak: średnia ocen ze studiów I stopnia, dołączyć do Systemu IRK skany zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej oraz zaświadczenia o średniej ocen ze studiów I stopnia.

Przypominamy, że kandydaci na studia w naszej Akademii mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz na bieżąco śledzić aktualności dostępne w zakładce „Kandydat”.