Profesor dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn z naszej filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu AWF otrzymała gratulacje władz Uczelni – Rektora prof. AWF dra hab. Dariusza Wielińskiego i Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. Jana Celichowskiego za uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Serdecznie gratulujemy!


prof. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn

Jest absolwentką Wychowania Fizycznego naszej filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim (rocznik 1991). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w naszej Akademii w 2001 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w 2012 roku (również w AWF Poznań). W roku 2015 roku ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie – Poradnictwo dietetyczne. Od 1994 roku jest nauczycielem akademickim, obecnie kierownikiem Zakładu Nauk Biologicznych w filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim, a także pełnomocnikiem dziekana ds. jakości kształcenia.

Zainteresowania badawcze: Wpływ polifenoli roślinnych na organizm poddany intensywnym obciążeniom wysiłkowym.