Uwaga Studenci III roku kierunku Wychowanie Fizyczne

W semestrze letnim, zgodnie z planem studiów i podziałem roku, zaplanowana jest praktyka dydaktyczna. W związku z tym przedstawiamy program praktyk.

Praktyka dydaktyczna

Po zakończonych praktykach dokumentację należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk (pokój 104). Tak jak w przypadku innych praktyk i przedmiotów, obowiązują trzy terminy (niedotrzymanie któregoś z nich skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej):

 • I termin - 26 maja 2022,
 • II termin - 31 maja 2022,
 • III termin - 2 czerwca 2022.

Przed praktykami należy dostarczyć umowę o organizację praktyk.


Uwaga Studenci II roku kierunku Wychowanie Fizyczne

W semestrze letnim, zgodnie z planem studiów i podziałem roku, zaplanowana jest praktyka psychologiczno-pedagogiczna oraz praktyka dydaktyczna asystencka. W związku z tym przedstawiamy programy obu praktyk.

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Praktyka dydaktyczna asystencka

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas spotkania organizacyjnego przypominamy, że w zeszytach praktyk powinna się znaleźć poniższa liczba protokołów.

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna:

 • 2 obserwacje lekcji wychowawczych,
 • 10 obserwacji lekcji wychowania fizycznego,

Praktyka dydaktyczna asystencka:

 • 20 obserwacji lekcji wychowania fizycznego,
 • 10 protokołów prowadzonych fragmentów lekcji wychowania fizycznego,
 • 10 protokołów prowadzonych lekcji (osnowy),
 • 10 protokołów prowadzonych lekcji (konspekty).

Po zakończonych praktykach dokumentację należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk (pokój 104). Tak jak w przypadku innych praktyk i przedmiotów, obowiązują trzy terminy (niedotrzymanie któregoś z nich skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej):

 • I termin - 9 czerwca 2022,
 • II termin - 14 czerwca 2022,
 • III termin - 21 czerwca 2022.

Przed praktykami należy dostarczyć umowę o organizację praktyk.


Uwaga Studenci I roku kierunku Wychowanie Fizyczne

W semestrze letnim, zgodnie z planem studiów i podziałem roku, zaplanowana jest praktyka wolontariacka. W związku z tym przedstawiamy program praktyk oraz sprawozdanie, którego wypełnienie jest konieczne, aby zaliczyć praktykę.

Program praktyki wolontariackiej

Sprawozdanie z praktyki wolontariackiej

Po zakończonych praktykach dokumentację należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk (pokój 104). Tak jak w przypadku innych praktyk i przedmiotów, obowiązują trzy terminy (niedotrzymanie któregoś z nich skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej):

 • I termin - 14 czerwca 2022,
 • II termin - 21 czerwca 2022,
 • III termin - 1 września 2022.

Przed praktykami należy odebrać umowę o organizację praktyk. Można to zrobić:

 • osobiście - w pok. 104 (dyżury - wtorek/środa/czwartek w godz. 10.00-13.00),
 • pocztą tradycyjną (proszę wówczas o przesłanie mailem - - adresu pocztowego, na który umowa ma zostać wysłana).

Podpisane umowy należy dostarczyć na początku praktyk osobiście, pocztą tradycyjną lub przesłać skan na ww. adres mailowy.

 


Uwaga Studenci kierunku SPORT

Poniżej przedstawiamy ostateczne terminy wynikające z podziału roku akademickiego, w których każdy student powinien mieć uzupelnione wpisy z praktyk:

I rok studiów

 • praktyka w klubie – II semestr – 145 godzin (5 punktów ECTS) – 9.09.2022 (koniec sesji poprawkowej).

II rok studiów

 • praktyka w klubie – III semestr – 100 godzin (5 punktów ECTS) – 18.02.2022 (koniec sesji poprawkowej);
 • praktyka w klubie – IV semestr – 100 godzin (5 punktów ECTS) – 9.09.2022 (koniec sesji poprawkowej).

III rok studiów

 • praktyka w klubie – V semestr – 90 godzin (4 punkty ECTS) – 18.02.2022 (koniec sesji poprawkowej);
 • praktyka w klubie – VI semestr – 90 godzin (4 punkty ECTS) – 1.07.2022 (koniec sesji poprawkowej).

II rok SUM

 • praktyka menadżerska (OiZS) – III semestr – 90 godzin (7 punktów ECTS) – 25.02.2022 (koniec sesji poprawkowej);
 • praktyka menadżerska (OiZS) – IV semestr – 90 godzin (8 punktów ECTS) – 28.06.2022 (koniec sesji poprawkowej);
 • praktyka trenerska (TPM) – IV semestr – 45 godzin (3 punkty ECTS) – 28.06.2022 (koniec sesji poprawkowej).

WAŻNE! Terminy dostarczenia dokumentacji po zrealizowanych praktykach należy ustalić bezpośrednio z koordynatorem danej dyscypliny.


Przedstawiamy szczegółowy harmonogram praktyk realizowanych w kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport w roku akademickim 2021/22:


Plan praktyk na rok akademicki 2021/22 - Wychowanie Fizyczne 

Plan praktyk na rok akademicki 2021/22 - Sport


Uwaga Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej Biura.


 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl